The work of Gordon LaPlante

data


Setai NYC Terrace

RDH-Architects | architecture, interior design
Gordon LaPlante | rendering, composition